การทดสอบลวดเหล็ก

การทดสอบลวดเหล็ก

การทดสอบลวดเหล็ก เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อประเมินและวัดคุณสมบัติทางกลของวัสดุนี้ โดยมีค่าที่ทดสอบอย่างสำคัญที่ช่วยในการแบ่งแยกและเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของเหล็ก ดังนี้:

แรงดึง (Tensile Strength)

แรงดึง

ค่าแรงดึงหมายถึงความทนทานของเหล็กต่อการที่ถูกดึงตามแนวยาว. การทดสอบแรงดึงจะทดสอบการเบิกบานของวัสดุในทิศทางยาวของมัน. ค่าแรงดึงถูกวัดเป็นกำลังต่อหน่วยพื้นที่หรือกำลังต่อหน่วยของ Quare Millimeter (MPa).

 

 

แรงอัด (Compressive Strength)

แรงอัด

ค่าแรงอัดหมายถึงความทนทานของเหล็กต่อการถูกบีบหรือดัน. การทดสอบแรงอัดนั้นทดสอบการปรับตัวของวัสดุเมื่อมีแรงบีบลงไป. ค่านี้ถูกวัดเป็นกำลังต่อหน่วยพื้นที่หรือกำลังต่อหน่วยของ Quare Millimeter (MPa).

 

 

การดัดโค้ง (Flexural Strength)

การดัดโค้ง

ค่าการดัดโค้งหมายถึงความทนทานของเหล็กต่อการถูกกำลังกระทำในทิศทางแนวแกนของมัน. การทดสอบนี้จะทดสอบความทนทานของเหล็กต่อแรงกำลังที่ทำให้มันมีการกำลังกระทำเพื่อกดหรือดัดโค้ง. ค่าการดัดโค้งถูกวัดเป็นกำลังต่อหน่วยความยาวหรือกำลังต่อหน่วยของ Quare Millimeter (MPa).

ค่าที่ได้จากการทดสอบเหล็กจะช่วยให้วิศวกรและผู้ออกแบบทราบถึงคุณสมบัติทางกลของวัสดุนี้ และมีประโยชน์ในการเลือกใช้เหล็กในโครงสร้างหรือโครงการที่ต้องการคุณสมบัติทางกลที่เฉพาะเจาะจง.