เหล็กเต็ม VS เหล็กเบา

เหล็กเต็ม คือเหล็กที่ผลิตได้ตาม มอก. โดย ค่ามาตราฐาน จะมีการกำหนดทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง น้ำหนักเหล็กรวมถึงองค์ประกอบทางเคมีของลวดเหล็ก สำหรับลวดบางประเภทอาจจะมีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเช่น เหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรง (PC-WIRE) ต้องมีการทดสอบแรงดึง ความโก้งโค้ง รวมถึงรอยย้ำ

เหล็กเต็ม VS เหล็กเบา

เหล็กเต็มและเหล็กเบา เป็นคำนิยามที่บ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เหล็กเต็ม คือเหล็กที่ผลิตได้ตาม มอก. โดย ค่ามาตราฐาน จะมีการกำหนดทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง น้ำหนักเหล็กรวมถึงองค์ประกอบทางเคมีของลวดเหล็ก สำหรับลวดบางประเภทอาจจะมีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเช่น เหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรง (PC-WIRE) ต้องมีการทดสอบแรงดึง ความโก้งโค้ง รวมถึงรอยย้ำ

เหล็กเต็ม คือเหล็กที่ผลิตได้ตาม มอก. โดย ค่ามาตราฐาน จะมีการกำหนดทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง น้ำหนักเหล็กรวมถึงองค์ประกอบทางเคมีของลวดเหล็ก สำหรับลวดบางประเภทอาจจะมีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเช่น เหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรง (PC-WIRE) ต้องมีการทดสอบแรงดึง ความโก้งโค้ง รวมถึงรอยย้ำ

เหล็กเบา คือเหล็กที่ไม่ผ่านมาตราฐาน โดยส่วนมากจะเกิดจากการเอาเหล็กมาทำการรีดใหม่อีกครั้งเพื่อใช้ซ้ำทำให้ราคาเหล็กเบาถูกกว่าเหล็กปกติ 0.5-1 บาท ซึ่งหากนำเหล็กเบามาใช้ในก่อสร้าง อาจจะส่งผลถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง ทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามทีวิศวกรได้ออกแบบไว้

วิธีแยกระหว่าง เหล็กเต็ม และ เหล็กเบา

วิธีการสังเกต เหล็กเต็ม

เหล็กเต็มต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากันตลอดความยาวเส้น

เมื่อตัดเหล็กมา 1 เมตร แล้วนำไปชั่ง
ได้น้ำหนักเทียบเท่ากับน้ำหนัก มาตราฐาน