ลวดอบรีโรล

ลวดอบรีโรลมีลักษณะที่เรียบ มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น ทำให้เป็นวัสดุที่นิยมในการใช้ในงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม การผลิตลวดอบรีโรลนี้มีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ทางบริษัทลี้หย่งฮั้วสตีลรับทำลวดอบรีโรลตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 4.0 มม

กระบวนการผลิตลวดอบรีโรลมีขั้นตอนหลัก ซึ่งอธิบายได้ดังนี้:

1. การเตรียมผิว: ใช้เหล็กคุณภาพสูงนำมาเตรียมผิวให้สวยงาม
2. อบ :นำเหล็กผ่านเข้ากระบวนการอบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่น
3. ทำพื้นผิว: ลวดอบรีโรลจะผ่านกระบวนการทำพื้นผิว
4. ม้วนขึ้นรูป: สามารถขึ้นม้วนได้ตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 25-35 กิโลกรัม ต่อขด

Order now