เหล็กเสริมโครงท่อระบายน้ำ (วงท่อ)

  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.3 – 0.4  เมตร
    น้ำหนักต่อขดโดยประมาณ (กิโลกรัม): 25 กก.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.5 – 1.5  เมตร
    น้ำหนักต่อขดโดยประมาณ (กิโลกรัม): 50 กก.
Order now